PROGRAMME
PROGRAM

Çankaya Municipality / Turkish Authors Association (TAA)
Çankaya Belediyesi / Edebiyatçılar Derneği

10. International Ankara Short Story Days
10. Uluslararası  Ankara Öykü Günleri

1-5 June 2006
1-5 Haziran 2006

Tema / Theme

 “Multiculturalism, Cultural Heritage and Women Writers”
“Çokkültürlülük, Kültür Mirası ve Kadın Yazarlar”

Award of Honour / Onur Ödülü
Fürüzan

Guests of Honour  / Onur Konukları
Eugene SCHOULGIN
Doğan HIZLAN

1 JUNE-THURSDAY / 1 HAZİRAN PERŞEMBE

Short Story Reading Sessions - Öykü Saati

11:00-11:45    Kata KULAVKOVA    “Susamış İt”/ “Çıplak Göz”                                        
                                                  “Thirsty Dog”Road Around the Lake” 
11: 45-12:30    Erdal ATICI           “Kırmızı Ayakkabılar”
12: 30-13:15    Hürriyet YAŞAR      “Vüs’at O. Bener Öykücülüğü Üzerine”
                                                  “On the Short Stories of Vüs’at O.Bener”
13:15-14:00     Özgen SEÇKİN       “Dergilerde Öykü”
                                                  “Short Stories in the Journals”
14:00-14:45     Takohiy MAKRIDIC “Çağdaş Suriye Öykücülüğü”
                                                  “Contemporary Syrian Short Stories”
14: 45-15:30    Şükran KARA         “Vüs’at O.Bener’in ‘Cezaevi Günleri’
                                                  Öyküsünde  Tarihin İzleri”
                                                  “The Traces of History in ‘Cezaevi Günleri’
                                                  (The  Imprisonment Days), a  Short Story by
                                                  Vus’at O.Bener”

15:30-16:15     Sibel K. TÜRKER     “İade-i Hürriyet”
16:15-17:00     Hammud El MUSA   “Suriye’de Bir Öykü Kenti:Rakka”
                                                   “Rakka: A Town of Short Stories in Syria”
17:00-17:45     Erdem ÖZTOP         “10.Yılında Ankara Öykü Günleri”
                                                   “Ankara Short Story Days in the 10th Year of its
                                                   Celebration”

17:45-18.30     Attila ŞENKON          “Aşkın Dan Hali”
18:30-19:15     Halil Genç               “Tutku Sağanağı”

Venue :  Center of Contemporary Arts  / Yer  :  Çağdaş Sanatlar Merkezi

19.00-20:30      PANEL MEETING

“Salim Şengil Öykücülüğü”                                       
“The Short Stories of Salim  Şengil”
         M. Sadık ASLANKARA
         Sezer Ateş AYVAZ
         Leyla RUHAN OKYAY
         M.Hakkı YAZICI

2 JUNE-FRIDAY / 2 HAZİRAN CUMA

Short Story Reading Sessions - Öykü Saati

11:00-11:45   Ferit  SÜRMELİ                  “Kimliksiz”
11:45-12:30   Hasan ÖZKILIÇ                  “Gece Yolcusu”


           
12:30-13:15   M.Sadık ASLANKARA         “Sabah - Gece”
13:15-14:00   Sezer Ateş AYVAZ             “Son Otobüs”
14:00-14:45   Nida Nevra SAVCILIOĞLU  “Geçen Yıldan Bu Yıla Öykü Dünyası”   
                                                          “The World of the Short Stories since Last Year”  
14:45-15:30   Eugene SCHOULGIN         “Short Stories by Eugene Schoulgin”
15:30-16:15   Kerima FILAN                   “Bosna Öykücülüğü” “Short Story
                    
 Ferida DURAKOVIC           Tradition in Bosnia-Herzigovina and the 
                                                          the Bosnian Short   Stories”

16:15-17:00   Feyza HEPÇİLİNGİRLER    “Eski Aşkı Kurtarmak”
17:00-17:45   Leyla Ruhan OKYAY           “Baharın Bittiği Akşam”
17:45-18.30   Sezer Ateş AYVAZ             “Son Otobüs”
18.30-19.15   Riitta CANKOÇAK               “Vera’nın Öpücüğü”

Venue : Center of Contemporary Arts  / Yer  :  Çağdaş Sanatlar Merkezi

19.00-20:30  PANEL MEETING

“’Parasız Yatılı’ 35 Yaşında” / “’Parasız Yatılı’ is at the Age of 35”

MODERATOR:Doğan HIZLAN
                    Erdal ÖZ
                    Feyza HEPÇİLİNGİRLER
                    Fürüzan
                    Yasemin YAZICI
                    Sezer Ateş AYVAZ
                    Melike KOÇAK: “Parasız Yatılıdaki Kadın Motifleri”
                    “The Motifs of the Woman image  in ‘Parasız Yatılı’”

3 JUNE  SATURDAY / 3 HAZİRAN CUMARTESİ

Short Story Reading Sessions -  Öykü Saati

11:00-11:45    Tek GÜL                             “Gerdek”
11:45-12:30    Yaşar BODUR                      “Büyükanne”
12: 30-13:15   Faruk ŞUYUN                       “Dünya Kitap’ta Öykü”
                                                               “Short Stories in ‘Dünya Kitap’
13:15-14:00    Mustafa Şerif ONARAN           “Çağdaş Öykücülüğümüzde Sait Faik’in
                                                                “The Place of Sait Faik in our
                                                                Literature as Compared to the Other Short
                                                                Story Writers”

14:00-14:45    Fürüzan                              “Söyleşi”  “Interview”
14:45-15:30    Feridun ANDAÇ                     “Söyleşi”  “Interview”
15:30-16:15    Ayse SARISAYIN                   “Daphne”
16:15-17:00    Doğan HIZLAN                     “Söyleşi” “Interview”
17:00-17:45    Semih GÜMÜŞ                     “Edebiyatımız Nereden Nereye Gidiyor”
                                                                “Our Literature: Its Starting
                                                                Point and Where  it Goes  to”

17:45-18:30    Turhan GÜNAY                     “Cumhuriyet Kitap’ta Öykü”
                                                                “The Short Stories in ‘Cumhuriyet Kitap’”
14:45-15:30    Sevgi ÖZEL                          “Söyleşi”  “Interview”

Venue : Center of Contemporary Arts  / Yer  :  Çağdaş Sanatlar Merkezi

19:00-20:30  10.Uluslararası Ankara Öykü Günleri  - Ödül Töreni
                    10. International Ankara Short Story Days - Ceremony of Awards

OPENING  STATEMENTS  - AÇILIŞ KONUŞMALARI

Presented by / Sunan  :  Şahin ERGÜNEY

Gökhan CENGİZHAN  : Turkish Authors Association (TAA)-President
Edebiyatçılar Derneği Başkanı
Halil İbrahim ÖZCAN  : Turkish PEN Center-Executive Board Member
Türkiye PEN Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi
Sevgi ÖZEL : Language Association
Dil Derneği
Eugene SCHOULGIN  : International P.E.N. – Executive Board Member
Uluslararası P.E.N. Yürütme Kurulu Üyesi
Muzaffer ERYILMAZ : Çankaya Municipality-Mayor
Belediye Başkanı


Storytelling / Canlandırma :

“Fürüzan’ın “Sevda Dolu Bir Yaz’ı”
“Sevda Dolu Bir Yaz” A Short Story by FÜRUZAN

Dramatized by Vacide ÖKSÜZCÜ               Actress-State Theatre
Canlandırma : Vacide ÖKSÜZCÜ               Devlet Tiyatrosu Sanatçısı


Award of Honour : Füruzan     Presented by : Erdal ÖZ
Onur Ödülü      Sunan
               
Guest of Honour : Eugene SCHOULGIN     Presented by : Aysu ERDEN
Onur Konuğu     Sunan
               
Guest of Honour : Doğan HIZLAN     Presented by : Semih GÜMÜŞ
Onur Konuğu     Sunan

Closing Statements – Kapanış Konuşması:

Özcan KARABULUT               The founder of the Ankara Short Story Days
                                                  Ankara Öykü Günleri Kurucusu

4 JUNE  SUNDAY / 4 HAZİRAN PAZAR

Short Story Reading Sessions -  Öykü Saati

11:00-11:45   Müyesser GÜNER              “Asansörde”
11:45-12:30   Mustafa EMRE                  “Aras’ta Kan Kırmızı Bir Akşam”
12:30-13:15   Judith BUCKRICH              “Piri”
13:15-14:00   Birsen KARACA                 “Ludmilla Petrusevskaya ve Öyküleri”
                                                            “Ludmilla Petrusevskaya and her Short ”
                                                            Stories””
14:00-14:45   İlhami ALGÖR                   “Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku”
14:45-15:30   Aline APOSTOLSKA            “Short Stories from Far North””Jamais”
15:30-16:15   Güldal OKUDUCU               “Dilsizdi Herkes”
16:15-17:00   Suzan SAMANCI                “Korkunun Irmağında”
17:00-17:45   Fatih ATİLLA                      “Yeni Romanından Bir Bölüm”
                                                            “A Chapter from his Recent Novel””

17:45-18:30   Eugene SCHOULGIN           “Dünyaya Başka Bir Yerden Bakış”
                                                            “The World Seen  from  another Place”

19:00-20:30   PANEL MEETING:

                     “12 Eylül Öykücülüğü” / “The Short Stories of the ‘12 September Era’”

         Feridun ANDAÇ
         M. Sadık ASLANKARA
         Hürriyet YAŞAR
         Hasan ÖZKILIÇ
         Alper AKÇAM
Saba KIRER

Venue : Center of Contemporary Arts  / Yer  :  Çağdaş Sanatlar Merkezi

5 JUNE  MONDAY / 5 HAZİRAN PAZARTESİ

Short Story Reading Sessions -  Öykü Saati

11:30-12:15    Halil İbrahim ÖZCAN     “Gavurun Ölümü”
12:15-13:00    Can GAZALCI                “Ah Özgürlük”
13:00-13:45    Tuncer UÇAROL            “İşçi Öykülerinin Serüveni”
                                                        “The History of
the  Workers’s Short Stories
                                                        Short Story Competition”

13:45-14:30    Tülay AKKOYUN             “Gecenin Boşluğu”
14:30-15:15    Hasan Ali YOPTAŞ         “Uykuların Doğusu”
15:15-16:00    Hakan ERGÜL               “Dünyanın Bütün Haliçleri”
16:00-16:45    Mariya LEONTIÇ            “Makedon Öykücülüğü”
                                                        “Macedonian
Short Stories”
16:45-17:30    Mehmet KANSU             “Yeşil Kurbağa, Yılan, Açlık”
17:30-18:15    Alper AKÇAM                 “Baskın”
18:15-19:00    Kemal ATEŞ                 “Küskün Fotoğraflar”

Venue : Center of Contemporary Arts  / Yer  :  Çağdaş Sanatlar Merkezi

19:00-20:30   PANEL MEETING:

“Çokkültürlülük, Kültür Mirası ve Kadın Yazarlar”
“Multiculturalism, Cultural Heritage and Women Writers”

Moderator:

Eugene SCHOULGIN     (Norway)
Judith BUCHRICH        (Australia)
Kata KULAVKOVA         (Macedonia)
Aysu ERDEN                (Turkey)
Riitta CANKOÇAK         (Finland)
Suzan SAMANCI          (Turkey)                         
Aline APOSTOLSKA      (Canada)
Kerima FILAN              (Bosnia-Herzigovina)


ULUSLARARASI ANKARA OYKU GUNLERI

INTERNATIONAL
ANKARA SHORT STORY DAYS

ANKARA GESHICHTENTGE
LES JOURS DES HISTOIRES COURTES
D’ANKARA INTERNATIONALE
                 
We thank to the members of NET - Translation service for their contributions to this Web-site.
© Copyright 2005 sootus software
In today’s world a lot of people face sex related problems in their lives. They can cure their problems by suing generic viagra. They can also try generic cialis. payday loans are the best way of getting small amount of money on a regular basis with any hassles.