PROGRAMME
PROGRAM

Çankaya Municipality / Turkish Authors Association (TAA)
Çankaya Belediyesi / Edebiyatçılar Derneği

10. International Ankara Short Story Days
10. Uluslararası  Ankara Öykü Günleri

1-5 June 2006
1-5 Haziran 2006

Tema / Theme

 “Multiculturalism, Cultural Heritage and Women Writers”
“Çokkültürlülük, Kültür Mirası ve Kadın Yazarlar”

Award of Honour / Onur Ödülü
Fürüzan

Guests of Honour  / Onur Konukları
Eugene SCHOULGIN
Doğan HIZLAN

1 JUNE-THURSDAY / 1 HAZİRAN PERŞEMBE

Short Story Reading Sessions - Öykü Saati

11:00-11:45    Kata KULAVKOVA    “Susamış İt”/ “Çıplak Göz”                                        
                                                  “Thirsty Dog”Road Around the Lake” 
11: 45-12:30    Erdal ATICI           “Kırmızı Ayakkabılar”
12: 30-13:15    Hürriyet YAŞAR      “Vüs’at O. Bener Öykücülüğü Üzerine”
                                                  “On the Short Stories of Vüs’at O.Bener”
13:15-14:00     Özgen SEÇKİN       “Dergilerde Öykü”
                                                  “Short Stories in the Journals”
14:00-14:45     Takohiy MAKRIDIC “Çağdaş Suriye Öykücülüğü”
                                                  “Contemporary Syrian Short Stories”
14: 45-15:30    Şükran KARA         “Vüs’at O.Bener’in ‘Cezaevi Günleri’
                                                  Öyküsünde  Tarihin İzleri”
                                                  “The Traces of History in ‘Cezaevi Günleri’
                                                  (The  Imprisonment Days), a  Short Story by
                                                  Vus’at O.Bener”

15:30-16:15     Sibel K. TÜRKER     “İade-i Hürriyet”
16:15-17:00     Hammud El MUSA   “Suriye’de Bir Öykü Kenti:Rakka”
                                                   “Rakka: A Town of Short Stories in Syria”
17:00-17:45     Erdem ÖZTOP         “10.Yılında Ankara Öykü Günleri”
                                                   “Ankara Short Story Days in the 10th Year of its
                                                   Celebration”

17:45-18.30     Attila ŞENKON          “Aşkın Dan Hali”
18:30-19:15     Halil Genç               “Tutku Sağanağı”

Venue :  Center of Contemporary Arts  / Yer  :  Çağdaş Sanatlar Merkezi

19.00-20:30      PANEL MEETING

“Salim Şengil Öykücülüğü”                                       
“The Short Stories of Salim  Şengil”
         M. Sadık ASLANKARA
         Sezer Ateş AYVAZ
         Leyla RUHAN OKYAY
         M.Hakkı YAZICI

2 JUNE-FRIDAY / 2 HAZİRAN CUMA

Short Story Reading Sessions - Öykü Saati

11:00-11:45   Ferit  SÜRMELİ                  “Kimliksiz”
11:45-12:30   Hasan ÖZKILIÇ                  “Gece Yolcusu”


           
12:30-13:15   M.Sadık ASLANKARA         “Sabah - Gece”
13:15-14:00   Sezer Ateş AYVAZ             “Son Otobüs”
14:00-14:45   Nida Nevra SAVCILIOĞLU  “Geçen Yıldan Bu Yıla Öykü Dünyası”   
                                                          “The World of the Short Stories since Last Year”  
14:45-15:30   Eugene SCHOULGIN         “Short Stories by Eugene Schoulgin”
15:30-16:15   Kerima FILAN                   “Bosna Öykücülüğü” “Short Story
                    
 Ferida DURAKOVIC           Tradition in Bosnia-Herzigovina and the 
                                                          the Bosnian Short   Stories”

16:15-17:00   Feyza HEPÇİLİNGİRLER    “Eski Aşkı Kurtarmak”
17:00-17:45   Leyla Ruhan OKYAY           “Baharın Bittiği Akşam”
17:45-18.30   Sezer Ateş AYVAZ             “Son Otobüs”
18.30-19.15   Riitta CANKOÇAK               “Vera’nın Öpücüğü”

Venue : Center of Contemporary Arts  / Yer  :  Çağdaş Sanatlar Merkezi

19.00-20:30  PANEL MEETING

“’Parasız Yatılı’ 35 Yaşında” / “’Parasız Yatılı’ is at the Age of 35”

MODERATOR:Doğan HIZLAN
                    Erdal ÖZ
                    Feyza HEPÇİLİNGİRLER
                    Fürüzan
                    Yasemin YAZICI
                    Sezer Ateş AYVAZ
                    Melike KOÇAK: “Parasız Yatılıdaki Kadın Motifleri”
                    “The Motifs of the Woman image  in ‘Parasız Yatılı’”

3 JUNE  SATURDAY / 3 HAZİRAN CUMARTESİ

Short Story Reading Sessions -  Öykü Saati

11:00-11:45    Tek GÜL                             “Gerdek”
11:45-12:30    Yaşar BODUR                      “Büyükanne”
12: 30-13:15   Faruk ŞUYUN                       “Dünya Kitap’ta Öykü”
                                                               “Short Stories in ‘Dünya Kitap’
13:15-14:00    Mustafa Şerif ONARAN           “Çağdaş Öykücülüğümüzde Sait Faik’in
                                                                “The Place of Sait Faik in our
                                                                Literature as Compared to the Other Short
                                                                Story Writers”

14:00-14:45    Fürüzan                              “Söyleşi”  “Interview”
14:45-15:30    Feridun ANDAÇ                     “Söyleşi”  “Interview”
15:30-16:15    Ayse SARISAYIN                   “Daphne”
16:15-17:00    Doğan HIZLAN                     “Söyleşi” “Interview”
17:00-17:45    Semih GÜMÜŞ                     “Edebiyatımız Nereden Nereye Gidiyor”
                                                                “Our Literature: Its Starting
                                                                Point and Where  it Goes  to”

17:45-18:30    Turhan GÜNAY                     “Cumhuriyet Kitap’ta Öykü”
                                                                “The Short Stories in ‘Cumhuriyet Kitap’”
14:45-15:30    Sevgi ÖZEL                          “Söyleşi”  “Interview”

Venue : Center of Contemporary Arts  / Yer  :  Çağdaş Sanatlar Merkezi

19:00-20:30  10.Uluslararası Ankara Öykü Günleri  - Ödül Töreni
                    10. International Ankara Short Story Days - Ceremony of Awards

OPENING  STATEMENTS  - AÇILIŞ KONUŞMALARI

Presented by / Sunan  :  Şahin ERGÜNEY

Gökhan CENGİZHAN  : Turkish Authors Association (TAA)-President
Edebiyatçılar Derneği Başkanı
Halil İbrahim ÖZCAN  : Turkish PEN Center-Executive Board Member
Türkiye PEN Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi
Sevgi ÖZEL : Language Association
Dil Derneği
Eugene SCHOULGIN  : International P.E.N. – Executive Board Member
Uluslararası P.E.N. Yürütme Kurulu Üyesi
Muzaffer ERYILMAZ : Çankaya Municipality-Mayor
Belediye Başkanı


Storytelling / Canlandırma :

“Fürüzan’ın “Sevda Dolu Bir Yaz’ı”
“Sevda Dolu Bir Yaz” A Short Story by FÜRUZAN

Dramatized by Vacide ÖKSÜZCÜ               Actress-State Theatre
Canlandırma : Vacide ÖKSÜZCÜ               Devlet Tiyatrosu Sanatçısı


Award of Honour : Füruzan     Presented by : Erdal ÖZ
Onur Ödülü      Sunan
               
Guest of Honour : Eugene SCHOULGIN     Presented by : Aysu ERDEN
Onur Konuğu     Sunan
               
Guest of Honour : Doğan HIZLAN     Presented by : Semih GÜMÜŞ
Onur Konuğu     Sunan

Closing Statements – Kapanış Konuşması:

Özcan KARABULUT               The founder of the Ankara Short Story Days
                                                  Ankara Öykü Günleri Kurucusu

4 JUNE  SUNDAY / 4 HAZİRAN PAZAR

Short Story Reading Sessions -  Öykü Saati

11:00-11:45   Müyesser GÜNER              “Asansörde”
11:45-12:30   Mustafa EMRE                  “Aras’ta Kan Kırmızı Bir Akşam”
12:30-13:15   Judith BUCKRICH              “Piri”
13:15-14:00   Birsen KARACA                 “Ludmilla Petrusevskaya ve Öyküleri”
                                                            “Ludmilla Petrusevskaya and her Short ”
                                                            Stories””
14:00-14:45   İlhami ALGÖR                   “Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku”
14:45-15:30   Aline APOSTOLSKA            “Short Stories from Far North””Jamais”
15:30-16:15   Güldal OKUDUCU               “Dilsizdi Herkes”
16:15-17:00   Suzan SAMANCI                “Korkunun Irmağında”
17:00-17:45   Fatih ATİLLA                      “Yeni Romanından Bir Bölüm”
                                                            “A Chapter from his Recent Novel””

17:45-18:30   Eugene SCHOULGIN           “Dünyaya Başka Bir Yerden Bakış”
                                                            “The World Seen  from  another Place”

19:00-20:30   PANEL MEETING:

                     “12 Eylül Öykücülüğü” / “The Short Stories of the ‘12 September Era’”

         Feridun ANDAÇ
         M. Sadık ASLANKARA
         Hürriyet YAŞAR
         Hasan ÖZKILIÇ
         Alper AKÇAM
Saba KIRER

Venue : Center of Contemporary Arts  / Yer  :  Çağdaş Sanatlar Merkezi

5 JUNE  MONDAY / 5 HAZİRAN PAZARTESİ

Short Story Reading Sessions -  Öykü Saati

11:30-12:15    Halil İbrahim ÖZCAN     “Gavurun Ölümü”
12:15-13:00    Can GAZALCI                “Ah Özgürlük”
13:00-13:45    Tuncer UÇAROL            “İşçi Öykülerinin Serüveni”
                                                        “The History of
the  Workers’s Short Stories
                                                        Short Story Competition”

13:45-14:30    Tülay AKKOYUN             “Gecenin Boşluğu”
14:30-15:15    Hasan Ali YOPTAŞ         “Uykuların Doğusu”
15:15-16:00    Hakan ERGÜL               “Dünyanın Bütün Haliçleri”
16:00-16:45    Mariya LEONTIÇ            “Makedon Öykücülüğü”
                                                        “Macedonian
Short Stories”
16:45-17:30    Mehmet KANSU             “Yeşil Kurbağa, Yılan, Açlık”
17:30-18:15    Alper AKÇAM                 “Baskın”
18:15-19:00    Kemal ATEŞ                 “Küskün Fotoğraflar”

Venue : Center of Contemporary Arts  / Yer  :  Çağdaş Sanatlar Merkezi

19:00-20:30   PANEL MEETING:

“Çokkültürlülük, Kültür Mirası ve Kadın Yazarlar”
“Multiculturalism, Cultural Heritage and Women Writers”

Moderator:

Eugene SCHOULGIN     (Norway)
Judith BUCHRICH        (Australia)
Kata KULAVKOVA         (Macedonia)
Aysu ERDEN                (Turkey)
Riitta CANKOÇAK         (Finland)
Suzan SAMANCI          (Turkey)                         
Aline APOSTOLSKA      (Canada)
Kerima FILAN              (Bosnia-Herzigovina)


ULUSLARARASI ANKARA OYKU GUNLERI

INTERNATIONAL
ANKARA SHORT STORY DAYS

ANKARA GESHICHTENTGE
LES JOURS DES HISTOIRES COURTES
D’ANKARA INTERNATIONALE
                 
Die deutschsprachige Seite von diesem Web-Site wurde durch die Unterstützung des NET - Übersetzungsdienstes vorbereitet
© Copyright 2005 sootus software