PROGRAMME
PROGRAM

Çankaya Municipality / Turkish Authors Association (TAA)

Çankaya Belediyesi / Edebiyatçılar Derneği

11. International Ankara Short Story Days
11. Uluslararası  Ankara Öykü Günleri

19-23 May 2007
19-23 Mayıs 2007

Award of Honour / Onur Ödülü
Osman ŞAHİN

Guest of Honour  / Onur Konuğu
Joanne LEEDOM-ACKERMANN


19-23 Mayıs 2007
19-23 May 2007


Yer:      Kanguru Kültür ve Sanat Evi
Konur Sok.  No: 15/3 Kızılay
Venue: Kangaroo House of Culture and Art

20-21-22 Mayıs/May 2007

Yer:      Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kenedy Cad. No: 4 Kavaklıdere ANKARA
Venue: Center of Contemporary Arts

12:30 / 13:00 Halil İbrahim ÖZCAN “Boşuna Dünya”
“The World, in Vain”                                                                                     
13:00 / 13:30 Abdullah ATAŞÇI “Sokak”/“The Street”
13:30 / 14:00 Fatih ATİLA “Yeni Romanından Bir bölüm”
“A Short Chapter From His New Novel”
14:00 / 14:30 Nursel DURUEL “Fotoğrafı Sana Gönderiyorum”
“Let Me Send you the  Photograph”
14:30 / 15:00 Münevver OĞAN - Nermin KÜÇÜKCEYLAN
“Gürhan Uçkan’ın Öykücülüğü” / “The Short Stories of Gürhan Uçkan”
ARA / COFFEE  BREAK
15:15 / 15:45 Nurhayat BEZGİN “Pera”/ “Pera”
15:45 / 16:15 Bessam El BİLEYBİL “Türk Edebiyatına Bakışlar”
“Different Views and Turkish  Literature”
16:15 / 16:45 Macid El UVAYYİD “Suriye Öykücülüğü”
“The Short Story Tradition in Syria”
16:45 / 17:15 Muharrem ERBEY “Öyküde Baba İmgesi”
“The Father Image in Short Stories”
17:15 / 18:00 Çiğdem ÜLKER “Osman Şahin Öykücülüğü”
“The Short Stories of Osman Şahin”
18:00 / 18:30 Şebnem Sema TUNCEL “Çocuk Öykücüler ve Öyküleri”
“Children Writing Short Stories and Their Short Stories”
18:30 / 19:00 Sezer AteşAYVAZ “Mızıka”/“The Band”

Yer:      Kanguru Kültür ve Sanat Evi
             Konur Sok.  No: 15/3 Kızılay
Venue: Kangaroo House of Culture and Art

20 Mayıs/May 2007 Pazar / Sunday

15:00 / 16:00  PANEL / PANEL MEETING

“ROMAN YÜKSELİRKEN, ÖYKÜ GERİLİYOR MU?”
“IS THE NOVEL RISING AND  THE SHORT STORY FALLING?”
Semih GÜMÜŞ,  Özcan KARABULUT, Cemil KAVUKÇU, Nursel DURUEL

16:00  / 16:30 SİNEVİZYON / CINEVISION
 “ERDAL ÖZ’Ü ANARKEN”/“COMMEMORATING ERDAL ÖZ”
 Sunan  : Can ÖZ  /  Presented by : Can ÖZ

16:30 / 18:00 PANEL / PANEL MEETING
“YAZAR VE YAYINCI OLARAK ERDAL ÖZ”
“ERDAL ÖZ AS A WRITER AND PUBLISHER”
Can ÖZ, Çetin ÖNER, Faruk DUMAN, Ayşe SARISAYIN, Özcan KARABULUT

18:00 / 20:00 11. Uluslararası Ankara Öykü Günleri Ödül Töreni
11. International Ankara Short Story Days Ceremony of Award

AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING STATEMENTS

Gökhan CENGİZHAN……………….Edebiyatçılar Derneği - Genel Başkan
                                         Turkish Authors Association (TAA) - President

Özcan KARABULUT………………..Ankara Öykü Günleri Kurucusu
                                        The founder of the Ankara Short Story Days

Tarık GÜNERSEL………………………Türkiye PEN Merkezi - Başkan
                                        Turkish PEN Center – President

Aysu ERDEN……………………………. Türkiye PEN Merkezi - Dış Sekreter
                                         Turkish PEN Center - General Secretary of  
                                         International Relations

Muzaffer ERYILMAZ………………..Çankaya Belediye Başkanı
                                         Çankaya Municipality -  Mayor

Keman Dinletisi  İpek ATİLA
Vivaldi Keman Konçertosu no: 1 / Bagirov Romans
Concert :  Violin and Piano

Osman Şahin Belgeseli / Osman Şahin-Documentary Film

Onur Ödülü          : Osman ŞAHİN /  Sunan           : Emin ÖZDEMİR
Award of Honour : Osman ŞAHİN / Presendent by : Emin ÖZDEMİR

Yer:      Çağdaş Sanatlar Merkezi
              Kenedy Cad. No: 4 Kavaklıdere ANKARA
Venue : Center of Contemporary Arts

21 Mayıs / May 2007 Pazartesi / Monday

Öykü Saati / Short Story Reading Sessions

10:30 / 10:50 Hürriyet YAŞAR “Bir Bunalım Öyküsü”
“A story about Depression”
10:50 / 11:10 Kadir YÜKSEL “Orhan Kemal Sokağı”
“Orhan Kemal Street”
11:10 / 11:25 Lütfiye AYDIN “Armağan” “The Gift”

11:25 / 12:25 PANEL / MEETING

“Edebiyat Dergilerimizde Öykü”
“Short Stories in Our Literary Journals and Periodicals”
Deliler Teknesi (Aydın ŞİMŞEK), Kum (Esengül KUTKAN)

The Boat for the Fools (Aydın Şimşek), The Sand (Esengül KUTKAN),
The Path (Ertuğrul ÖZÜAYDIN), The Free Window (Şebnem Sema TUNCEL)

Öykü Saati / Short Story Reading Sessions

12:25 / 12:40 Semih GÜMÜŞ “NotosÖykü’nün Serüveni” “The Adventure of Notos Öykü/Notos Short Stories”
12:40 / 13:15 Mustafa Şerif ONARAN “İlhan Tarus Üzerine” “On İlhan Tarus”
13:15 / 14:00 Aline APOSTOLSKA“Göçmen Halklar” “The People Migrating”
14:00 / 14:30 Nihat GENÇ “Kendi Öyküleriyle”/ “With His Own Short Stories”
14:30 / 15:00 Meltem ARIKAN “Kadın”/“The Woman”
15:00 / 15:30 Ferid MUHİC “Makedon Edebiyatında Öykü Gelenekleri” “The Short Story Tradition in  Macedonian Literature-Short Story”
 Short Stories by Ferid Muhic:  “Avusturya’lı Başlar” “Alın Arkası, Kuzu”
15:30 / 16:00 Hammud El MUSA “Komşu Edebiyatlar Nasıl  Buluşmalı?”
“The Ways of Making the Neighbouring  Literatures Meet”

Yer:     Çağdaş Sanatlar Merkezi
             Kenedy Cad. No: 4 Kavaklıdere ANKARA
Venue: Center of Contemporary Arts


22 Mayıs / May 2007 Salı / Tuesday

Öykü Saati / Short Story Reading Sessions

14:00 / 14:20 Zeynep ALİYE “Öykü Yaratım Süreci” “The Process of Creating Short Stories”
14:20 / 14:40 Gülseren ENGİN “Öykü Ne Değildir?” “The Short Story: What is not Considered as Short Stories”
14:40 / 15:00 Yüksel PAZARKAYA “Göçmen Edebiyatı” “The Literature of the Emigrants”

15:00/ 15.45 PANEL / PANEL MEETING

“Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Öykü” “The Short Stories in the Chidren’s and Youth Literature”
Aytül AKAL, Aysel GÜRMEN, Nilay YILMAZ

Öykü Saati / Short Story Reading Sessions

15:45/ 16:15  Öyküler / Short stories
16:15 / 16:45 Yaşar SEYMAN
“Petrol-İş Kadın Öyküleri Yarışması’ndan İzlenimler” “The Petrol-İş Syndicate  Competition of the Women Workers: The Impressions and Interpretations”
16:45 / 17:15 Güldal OKUDUCU  “Orman Kustu”/“The Forest Vomitted”
17:15 / 18:00 Onur Konuğu / Guest of Honour

Joanne Leedom ACKERMAN
Uluslararası P.E.N. Uluslararası Sekreteri ve Başkan Yardımcısı
International P.E.N.  International Secretary and Vice-President
“Edebiyatta Çokkültürlülük ve Çeşitlilik”
“Short Stories: The Presevation of Multiculturalism and Diversity”
Sunan: Aysu ERDEN / Introduced by:  Aysu ERDEN

Yer:       Çağdaş Sanatlar Merkezi
               Kenedy Cad. No: 4 Kavaklıdere ANKARA
Venue:   Center of Contemporary Arts


23 Mayıs/May 2007 Çarşamba /Wednesday

Öykü Saati / Short Story Reading Sessions

12:00 / 12:30 Musa DİNÇ “Suçsuz” “Innocent”
12:30 / 13:15 Reyhan YILDIRIM, Berat ALANYALI, İlkay NOYLAN
“Öykü Okuma ve Çözümleme” “Short Story Reading and Analysis”
13:15 / 13:45 Tuncer UÇAROL “Esnaf ve Zanaatkar Öyküleri” “The Short Stories of the Grocers and  Artisans”
13:45 / 14:15 Seyhan ECER “Yoğurtçu” “The Yoghurt Seller”
14:15 / 14:45 M. KANSU “Yeşil Kurbağa, Yılan, Açlık” “The Green Toad, the Snake and Hunger”
14:45 / 15:15 Şenol YAZICI “Hoş Geldin Ses” “Welcome Voice”

ARA /  COFFEE BREAK

15:30 / 16:00 Kemal ATEŞ “Yaşadığım ve Yazdığım Gecekondular” “The Shanties in My Stories The Shanties  I lived in”
16:00 / 16:30 Bilge ÖNGÖRE “İhanet ve Öç” “The Betrayal and Revenge”
16:30 / 17:00 Yüksel PAZARKAYA “Yedek Çocuk” “The Spare Child”
17:00 / 17:30 İnci GÜRBÜZATİK “Tuşe”/ “Tuşe”
17:30 / 18:00 Handan GÖKÇEK “Sakla Beni Bu Masalda” “Hide Me in this Tale”
18:00 / 18:30 Gültekin EREN “Raspa”/ “Raspa”
18:30 / 19:00 Can GAZALCI “Kart Sultan” / “The Elderly Sultan”
19:00 / 19:30 Joanne Leedom ACKERMAN “Şiddetin Başlangıcı”/“The Beginning of Violence”
“The Tutor”/“Öğretmen”

Yer:           Kanguru Kültür ve Sanat Evi
                   Konur Sok.  No: 15/3 Kızılay
Venue:       Kangaroo House of Culture and Art

AWARD OF HONOUR :    Osman SAHIN
GUEST OF HONOUR  :    Joanne LEEDOM-ACKERMAN
                                                Short Story writer & Novelist
                                                International P.E.N.-International Secretary                                                 
                                                International P.E.N.-Vice-President

PARTICIPANTS FROM ABROAD :
                                                Joanne LEEDOM-ACKERMAN .. U.S.A.
                                                Ferid MUHIC ………………………MACEDONIA
                                                Aline APOSTOLSKA………………CANADA
                                                Hammud El MUSA…………………SYRIA (Syrian Writers
                                                                                                             Association)
                                                Macid El  UVAYYID……………….SYRIA (Syrian Writers 
                                                                                                             Association)
                                                Bessam El  BILEYBIL……………..SYRIA (Syrian Writers
                                                                                                             Association)ULUSLARARASI ANKARA OYKU GUNLERI

INTERNATIONAL
ANKARA SHORT STORY DAYS

ANKARA GESHICHTENTGE
LES JOURS DES HISTOIRES COURTES
D’ANKARA INTERNATIONALE
                 
© Copyright 2005 sootus yazılım